Ombildnin_Albrektson_&_Fellinger_AB_Blomman111214

Ombildning fastigheterna Blomman 11, 12 & 14

Albrektson & Fellinger AB har varit rådgivare vid ombildningen av fastigheterna Blomman 11, 12 & 14  i Linköping. Fastigheterna inrymmer 159 st bostadslägenheter och 16 st affärslokaler. Säljare var ett privat fastighetsbolag.

A&F biträdde Brf Jönckeshuset som förvärvade fastigheterna genom ombildning.