Åkersberga

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av hyresfastigheter i Åkersberga. Fastigheterna består huvudsakligen av bostäder och omfattar totalt ca 590lägenheter och 43.911m²