Bostadsrätt

Ombildning tomträtten Skålen 20

Albrektson & Fellinger AB har varit rådgivare vid ombildningen av tomträtten Skålen 20, Birkastan, Stockholm. Byggnaderna inrymmer 112 st bostadslägenheter, 4 st lokaler samt garage för 50 bilar. Ombildningen innefattade även en råvind om drygt 600 m².

Ombildnin_Albrektson_&_Fellinger_AB_Sicklaön

Ombildning Sicklaön 13:81

Albrektson & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av fastigheten Sicklaön 13:81 i Nacka Strand. Fastigheten innefattar 85 st bostadslägenheter. Säljare var ett internationellt fastighetsbolag.

Ombildning

Ombildning Bellona 6

Albrektson & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av fastigheten Bellona 6 i Solna. Fastigheten innefattar 32 st bostadslägenheter samt 3 st lokaler. Säljare var ett privat fastighetsbolag.