Uncategorized

Ombildnin_Albrektson_&_Fellinger_AB_Blomman111214

Ombildning fastigheterna Blomman 11, 12 & 14

Albrektson & Fellinger AB har varit rådgivare vid ombildningen av fastigheterna Blomman 11, 12 & 14  i Linköping. Fastigheterna inrymmer 159 st bostadslägenheter och 16 st affärslokaler. Säljare var ett privat fastighetsbolag. A&F biträdde Brf Jönckeshuset som förvärvade fastigheterna genom ombildning.

Ombildnin_Albrektson_&_Fellinger_AB_Dalkullan 24

Ombildning fastigheten Dalkullan 24

Albrektson & Fellinger AB har varit rådgivare vid ombildningen av fastigheten Dalkullan 24 i Linköping. Fastigheten inrymmer 37 st bostadslägenheter. Säljare var ett privat fastighetsbolag. A&F biträdde Brf Linnégatan 7 som förvärvade fastigheten genom ombildning.

Ombildnin_Albrektson_&_Fellinger_AB_Dalkullan2223

Ombildning fastigheten Dalkullan 22 & 23

Albrektson & Fellinger AB har varit rådgivare vid ombildningen av fastigheterna Dalkullan 22 & 23  i Linköping. Fastigheterna inrymmer 51 st bostadslägenheter och 5 st affärslokaler. Säljare var ett privat fastighetsbolag. A&F biträdde Brf Dalkullan i Linköping som förvärvade fastigheterna genom ombildning.