Fjärdholmen 1 och Hasselholmen 1

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen av fastigheterna Fjärdholmen 1 och Hasselholmen 1 i Vårberg. Fastigheterna innefattar totalt 260 st bostadslägenheter. Säljare var Diligentia.