Flugsvampen 3 och Vasaleken 5

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av fastigheterna Flugsvampen 3 samt Vasaleken 5. Fastigheterna innefattar 9 st bostadslägenheter. Säljare var en privat fastighetsägare.