Flustret 19 och 21

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av fastigheterna Flustret 19 och Flustret 21 i Solna. Fastigheterna innefattar totalt 42 st bostadslägenheter. Säljare var Privatperson.