Huvudsta

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av en hyresfastighet i Huvudsta. Fastigheten består huvudsakligen av bostäder och har en total yta om ca 7.819m²