Kungsholmen

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av en hyresfastighet på Kungsholmen. Fastigheten består huvudsakligen av bostäder och uppgår till ca 1.110m²