Låneupphandling

Vi hjälper er med låneupphandling

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar möjligheten att anlita oss för upphandling av nya lån och omläggning av gamla lån.

Via fullmakt inhämtar vi bankofferter. Ett prospekt upprättas för att marknadsföra föreningen. Prospektet ska ge en fullständig bild av föreningens ekonomi. Syftet är att påvisa att föreningen är en stabil och pålitlig låntagare.

Förfrågan till bankerna utformas efter den aktuella föreningens önskemål och behov gällande storlek på lån och bindningstider på lånet/lånen.

Prospektet skickas till bankerna som tar fram en offert gällande det aktuella föreningslånet. Vi sammanställer bankernas offerter och ger dessa till föreningens styrelse att använda som beslutsunderlag.