Lönnen 5

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av fastigheten Lönnen 5 i Solna. Fastigheten innefattar 30 st bostadslägenheter. Säljare var Privatperson.