Lund

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av en hyresfastighet i Lund. Fastigheten utgörs av bostadslägeneheter och uppgår till 5.406m².