Oden 21 och 3D-fastigheten Oden 24

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av fastigheterna Oden 22 och 3D-fastighten Oden 24 på Lidingö i Stockholm. Fastigheterna innefattar 83 st bostadslägenheter. Säljare var ett privat fastighetsbolag.