Rådgivning

Strategisk rådgivning i fastighetsaffärer

Är du intresserad av att identifiera dolda värden i ditt fastighetsbestånd? Har du behov av en enklare översyn av befintlig strategi? Vill du se över ägar- och bolagsstrukturen utifrån tex risk- och skattehänseende?

Vi erbjuder strategisk rådgivning bla avseende kapitalstruktur, skatte- och riskhantering samt inför köp och försäljning. Vi kan utforma eller utvärdera strategier för din verksamhet och företräder alltifrån mindre privata fastighetsägare till institutioner och börsbolag.

Vi ser alltid till helheten. Vi lyfter blicken för att kunna se de stora perspektiven och diskuterar möjligheter, samtidigt som vi med noggrannhet ser till att alla bitar stämmer och blir optimala i varje enskild situation.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal där vi berättar mer om vårt sätt att arbeta i strategifrågor.