Råvindsförsäljning

Råvindsförsäljning

Albrektson & Fellinger AB har goda erfarenheter av försäljningar av råvindar, både i samband med genomförandet av ombildningar och på uppdrag av förvaltande bostadsrättsför­eningar.

Möjligheten till mycket goda kapitalintäkter genom den insats råvinden beting­ar i kombination med de avgifter de nyinredda bostadsrätterna inbringar till föreningen medför att föreningens ekonomi kan förbättras avsevärt. De flesta föreningarna har efter försäljningen valt att amortera sitt föreningslån med sänkta årsavgifter till följd. De föreningar som har stundande renoveringsbehov har istället valt att använda försäljningsintäkten för att täcka renoveringskostnaderna.

Utifrån ett äkta/oäkta –perspektiv kan inredningen av nya bostadslägenheter även vara avgörande för att föreningen ska kunna klassas som en äkta bostadsrättsförening.

Vi biträder föreningen i samtliga moment från början till slut. Vi utför konsekvensanalyser, håller i informationsmöten med föreningens medlemmar, medverkar vid stämma, projektleder bygglovsprocessen, upprättar försäljningspromemoria, samordnar eventuella tekniska utredningar och avtalshandlingar och upprättar ny ekonomisk plan om så krävs.