Safiren 1

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av fastigheten Safiren 1 i Solna. Fastigheten innefattar 28 st bostadslägenheter. Säljare var PP Pension Försäkringskassa.