Sjökalven 18

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen av fastigheten Sjökalven 18 på Östermalm. Fastigheten innefattar 27 st bostadslägenheter. Säljare var Svenska Missionskyrkan.