Södermalm

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av en hyresfastighet på Södermalm. Fastigheten består av bostadslägenheter och uppgår totalt till 1.875m²