Solna

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av en hyresfastighet i Solna. Fastigheten består huvudsakligen av bostäder och har en total yta om 2.497m².