Solna

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av två hyresfastigheter i Solna. Fastigheterna består huvudsakligen av bostadslägenheter och omfattar totalt 6.979m²