Solna

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av tre hyresfastigheter i Solna. Fastigheterna består av ca 300 lägenheter med en totalyta på ca 23.000m².