Spånga

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av en fastighet i Spånga. Ytan uppgår till ca 1240m².