Stockholm

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av en fastighet i Stockholm. Ytan uppgår till ca 2 568 m².