Transaktioner

Fastighetstransaktioner

Kunskap om marknaden i kombination med vårt stora kontaktnät hjälper oss att genomföra det vi företar oss. En genomarbetad affärsmodell gör att du som kund kan följa vår väg från idé till genomförd affär.

Vi genomför försäljningar både av enskilda fastigheter och av hela fastighetsbestånd.

Vi är rådgivare både vid försäljning av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter och företräder även fastighetsägare vid bostadsrättsombildningar.

Vi bygger förtroende genom ett personligt engagemang och genom en stark vilja att prestera i alla led. Välkommen till ett förtroendefullt samarbete och en framgångsrik fastighetsaffär. Räkna med vårt engagemang!