Låneupphandling

Låneupphandling


Vi erbjuder bostadsrättsföreningar möjligheten att anlita oss för upphandling av nya lån och omläggning av gamla lån.

Upphandlingen sker genom att vi via fullmakt får företräda föreningen. Ett prospekt upprättas för att marknadsföra föreningen och föreningens ekonomi i syfte att ge bankerna bakgrundsinformation om föreningen men även för att förmedla en trygghet i den eventuella. låntagare banken kommer att få. Förfrågan till bankerna utformas efter den aktuella föreningens önskemål och behov gällande storlek på lån och bindningstider på lånet/lånen.

Prospektet skickas till bankerna som tar fram en offert gällande det aktuella föreningslånet. Vi sammanställer bankernas offerter och ger dessa till föreningens styrelse att använda som beslutsunderlag.