Bostadsrättsombildningar

ALFE har genomfört fler än 400 ombildningar på uppdrag av bostadsrättsföreningar de senaste 25 åren.

Bostadsrättsombildningar

Vi leder blivande bostadsrättsföreningar genom lyckade ombildningar. Vi ser samtliga boende som våra uppdragsgivare och en av våra styrkor ligger i att vi är väl införstådda med säljarens motiv och drivkrafter.

Vårt arbete omfattar alla moment vid en ombildning, alltifrån att utvärdera ekonomiska konsekvenser till själva genomförandet. Vi tar det fulla ansvaret för att ombildningen genomförs effektivt och på det mest optimala sättet.

Enligt vår mening är det framförallt fem moment som är avgörande för en lyckad ombildning

Köpeskilling

Att för föreningens räkning skapa bästa möjliga förutsättningar för förvärvet genom målmedveten prisförhandling.

Ekonomisk plan

Vårt fokus ligger i att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk plan som är realistisk i minsta detalj, även om det kan innebära att kalkylen blir tuff. Då vet vi att föreningens medlemmar som väljer att köpa sin lägenhet kan känna tillit till planen.

Presentation

Att sakligt och pedagogiskt förmedla förutsättningar till alla berörda. En ombildning är en komplex företeelse och medlemmarna måste känna förtroende för konsulten för att tro på affären. Vi vill hävda att vi besitter de egenskaper som krävs för att skapa just förtroende och engagemang.

Tillgänglighet

Det är oerhört viktigt att medlemmarna kan nå sitt ombud. Konsulten är anlitad av föreningen och har således lika många uppdragsgivare som det finns medlemmar. Som ett led i att vara lätta att nå har vi som policy att alltid vara två rådgivare i varje ombildning vilka samtliga är lika uppdaterade under processen. Detta är också ett led i vår kvalitetssäkring då vi alltid är två i samtliga analyser.

Långsiktigt ansvarstagande

Vårt uppdrag är att hjälpa er att förvärva ert hus. Även om föreningen har en hållbar ekonomisk plan som legat till grund för förvärvet är det viktigt att ha tillgång till hjälp och stöd även efter köpet. Vi vet vikten av detta och erbjuder därför våra föreningar fri telefonrådgivning i all framtid efter förvärvet.

Daniel Albrektson
VD, Transaktionsrådgivare
+46 70 750 77 00
daniel@alfe.se

Daniel är utbildad vid KTH (Lantmäteri) och har arbetat med transaktionsrådgivning i över 25 år. Hans specialområden är hyreshustransaktioner och bostadsrättsombildning.
Mattias Henriks
Senior Transaktionsrådgivare
+46 70 877 27 02
mattias@alfe.se

Mattias är utbildad vid KTH (Lantmäteri) och har arbetat med transaktionsrådgivning i över 15 år. Hans specialområden är kommersiella transaktioner och bostadsrättsombildning.
Peter Fellinger
Senior Advisor

Peter har över 30 års erfarenhet från den svenska transaktionsmarknaden.