Skogås

Öhlin & Fellinger har kontrakterats som rådgivare vid försäljningen/ombildningen av ett flertal hyresfastigheter i Skogås. Fastigheterna består huvudsakligen av bostäder och omfattar totalt 63.649m²