Stiltjen 1

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av tomträtten Stiltjen 1 i Hammarby. Tomträtten innefattar 43 st bostadslägenheter. Säljare var Lars Åke Gustafsson.