Västan 1 och 2

Öhlin & Fellinger har varit rådgivare vid försäljningen/ombildningen av fastigheterna Västan 1 och 2 i Solna. Fastigheterna innefattar 117 st bostadslägenheter. Säljare var Diligentia AB.